90th Birthday of Emil Kirdorf on the Streithof at Muehlheim-Ruhr
90th Birthday of Emil Kirdorf on the Streithof at Muehlheim-Ruhr